USLOVI PLAĆANJA

Uslovi kupovine definišu pravila čije poštovanje od strane prodavca i kupca obezbeđuje uspešno okončanje prodajnih transakcija putem Internet prodavnice 28ishrana.rs. Uslovima kupovine precizirane su i posledice koje snose 28ishrana.rs i Kupac, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila. 28ishrana.rs zadržava pravo promene opštih uslova kupovine, shodno novim momentima ponude i zakonske regulative, pa je potrebno pre svake kupovine proveriti informacije u vezi opštih uslova kupovine.

Opšti uslovi
MARINA AĆIMOVIĆ PR RADNJA ZA PRIPREMU HRANE 28 ISHRANA BEOGRAD E-podavnica prihvata VISA, MasterCard i Maestro platne kartice.

Račun korisnika se tereti nakon isporuke robe Kupcu.

28ishrana.rs garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventulanu promenu cene pre izvršene isporuke. To se odnosi i na evenutalno povećanje ili smanjenje cene.

U slučaju greške prilikom kupovine (npr. prekid konekcije sa internetom ili nedostupnost procesora kreditnih kartica…), račun Kupca neće biti zadužen.

28ishrana.rs se obavezuje da će kupljenu robu u roku od jednog radnog dana predati kurirskoj službi koja je zadužena za dostavu. Predviđeno ukupno vreme za dostavu robe Kupcu na adresu koju je uneo u procesu kupovine je najviše 6 radna dana, bez obzira na destinaciju u Srbiji (najčešće roba stigne na adresu kupca za 2 do 3 dana).

Ukoliko Kupac unese pogrešne lične podatke ili podatke o adresi prebivališta (adresa za isporuku robe) prilikom procesa kupovine, 28ishrana.rs ne snosi odgovornost za neisporučivanje robe. U tom slučaju 28ishrana.rs će pokušati da kontaktira Kupca i isporuči robu na novoutvrđenu adresu uz naplatu dodatnih troškova za dostavu.

Ukoliko postoje nejasnoće u vezi unetih ličnih podataka ili odabranih proizvoda, 28ishrana.rs će pre slanja robe kontatktirati Kupca telefonom ili mailom. U slučaju da je kupac nedostupan ili ne odgovori na mail ovo može prouzrokovati produženje roka dostave za koji 28ishrana.rs ne može preuzeti odgovornost.

Cena isporuke kurirske službe je u promotivnom periodu uračunata u cenu robe koju kupujete. 28ishrana.rs će po završetku promotivnog perioda vidno istaći visinu naknade za dostavu robe.

U slučaju bilo kakve promene ili problema u toku isporuke 28ishrana.rs će pokušati da kontaktira Kupca na kontakt telefon ili mail koji je ostavio prilikom procesa kupovine.

28ishrana.rs nije obavezana da rešava reklamacije uzrokovane nemogućnošću isporuke zbog netačne ili nepostojeće adrese Kupca.

Ukoliko 28ishrana.rs iz tehničkih razloga nije u mogućnosti da isporuči kupljenu robu, Kupac će momentalno biti obavešten putem telefona, a račun kupca neće biti zadužen za dati iznos.

Kupovinu u 28ishrana.rs internet prodavnici mogu obaviti isključivo punoletna fizička lica.

28ishrana.rs ne odgovara za transakcije izvršene bez znanja vlasnika kreditnih kartica (ukradene kreditne kartice, pozajmljene platne kartice, kada deca koriste kartice roditelja, itd.). U slučaju takvih transakcija 28ishrana.rs neće izvršiti povraćaj sredstava.

Naplata
predautorizacija – podrazumeva predautorizaciju transakcije, pri čemu se sredstva jednaka iznosu transakcije rezervišu na računu kartice Korisnika/Kupca, a transakcija se realizuje tek nakon isporuke robe/usluge odnosno nakon što Trgovac potvrdi banci da je isporuka obavljena.

Odustajanje od kupovine:

Ukoliko iz bilo kog razloga to poželite, prihvatamo vaše odustajanje od narudžbine izvršene na našoj internet prodavnici u roku od 14 dana od dana isporuke odn. preuzimanja.

Ako u ovom razdoblju odlučite da odustanete od narudžbine i ako nas o tome pismeno obavestite, pokrenućemo postupak povraćaja naplaćene sume.

Privatnost podataka
Da bismo uspešno obradili Vašu kupovinu potrebno je da unesete tačne podatke o imenu i prezimenu, mail adresi, kontakt telefonu i adresi. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo kupljenu robu. Vaši lični podaci neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko niste izrazili saglasnost za navedeno.

Prilikom same naplate proizvoda iz korpe (tj. rezervisanja sredstava za naplatu kod banke) kupac se prebacuje na sajt banke koja vrši procesuiranje pa 28ishrana.rs nema dostupnost podacima sa platne kartice Kupca. Proces naplate je zaštićen najsavremenijim tehnikama i potupno je bezbedan za kupca za šta garantuje Procesor Banka Intesa.

U ime 28 ISHRANA BEOGRAD obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u 28 ISHRANA BEOGRAD (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.